Referencja dotyczy pomiarów kotłów WR 5 w Kraśniku (praca numer 57)

referencjadotyczypomiarwkotlwwr5wkrasnikupracanumer57.jpg