Referencja dotyczy pomiarów kotła OSR 25 w Cukrowni Wróblin (praca numer 49)

referencjadotyczypomiarwkotlaosr25wcukrowniwrblinpracanumer49.jpg