Referencja dotyczy dwóch niezależnych pomiarów: kotła WP-70 w EC Będzin (praca numer 96) oraz wentylatorów powietrza w Elektrowni Blachownia (praca numer 82)

referencjadotyczydwchniezaleznychpomiarwkotlawp70wecbedzinpracanumer96orazwentylatorwpowietrzawelektrowniblachowniapracanumer82.jpg