Referencja dotyczy pomiarów kotłów WR-10 w Wodzisławiu (praca numer 91), WR-25 w Raciborzu (praca numer 95), WR-10 w Oławie (praca numer 99) oraz OKR-5 w Śniadowie (praca numer 111)

referencjadotyczypomiarwkotlwwr10wwodzislawiupracanumer91wr25wraciborzupracanumer95wr10wolawiepracanumer99orazokr5wsniadowiepracanumer111.jpg