Referencja dotyczy pomiarów kotłów WCO 80 w Sulechowie (prace numer 97 oraz 98), OR 32 w Warszawie-Ursus (praca numer 104) oraz WR 25 w Radomiu (praca numer 110)

referencjadotyczypomiarwkotlwwco80wsulechowiepracenumer97oraz98or32wwarszawieursuspracanumer104orazwr25wradomiupracanumer110.jpg