Referencja dotyczy pomiarów kotłów WR-25 w dwóch ciepłowniach MPEC Białystok (prace numer 105 oraz 120)

referencjadotyczypomiarwkotlwwr25wdwchcieplowniachmpecbialystokpracenumer105oraz120.jpg