Referencja dotyczy pomiarów kotłów WR-10 w Ciepłowni w Czechowicach Dziedzicach (praca numer 115) oraz w Lędzinach (praca numer 121)

referencjadotyczypomiarwkotlwwr10wcieplowniwczechowicachdziedzicachpracanumer115orazwledzinachpracanumer121.jpg