Referencja dotyczy pomiarów kotłów OR 16 w Łomży (prace numer 126 oraz 127), kotła SU 20 w Barentsburgu na Spitsbergenie (prace numer 130 oraz 149) oraz kotła OR-10 040 w Wysokim Mazowieckim (prace numer 132, 151)

referencjadotyczypomiarwkotlwor16wlomzypracenumer126oraz127kotlasu20wbarentsburgunaspitsbergeniepracenumer130oraz149orazkotlaor10040wwysokimmazowieckimpracenumer132151.jpg