Referencja dotyczy pomiarów kotłów OP 650 w Elektrowni Kozienice (prace numer 21 oraz 33)

referencjadotyczypomiarwkotlwop650welektrownikozienicepracenumer21oraz33.jpg