Referencja dotyczy pomiarów kotła WR 25-014SN w PEC Gliwice (praca numer 20)

referencjadotyczypomiarwkotlawr25014snwpecgliwicepracanumer20.jpg