Referencja dotyczy pomiarów dwóch młynów oraz wentylatora w Elektrowni Tuzla, Bośnia i Hercegowina (prace numer 17, 18 oraz 19)

referencjadotyczypomiarwdwchmlynworazwentylatorawelektrownituzlabosniaihercegowinapracenumer1718oraz19.jpg