Referencja dotyczy pomiarów kotła OKPG-60 w ELSEN w Częstochowie (praca numer 16)

referencjadotyczypomiarwkotlaokpg60welsenwczestochowiepracanumer16.jpg