Referencja dotyczy pomiarów młynów 6M75-E w Elektrowni Stalowa Wola (prace numer 35, 39 oraz 40), młyna MWk-8 w Elektrociepłowni Knurów (praca numer 42), młynów MWk-8 w Jastrzębiu Zdrój (praca numer 48) oraz młynów MKM 33 w Elektrowni Połaniec (praca numer 46)

referencjadotyczypomiarwmlynw6m75ewelektrownistalowawolapracenumer3539oraz40mlynamwk8welektrocieplowniknurwpracanumer42mlynwmwk8wjastrzebiuzdrjpracanumer48orazmlynwmkm33welektrownipolaniecpracanumer46.jpg