Referencja dotyczy pomiarów kotła CKTI 75 w JANIKOSODA S.A. Janikowo (prace numer 154, 156)

referencjadotyczypomiarwkotlackti75wjanikosodasajanikowopracenumer154156.jpg