Pomiary i badania kotłów parowych i wodnych, młynów węglowych, wentylatorów i innych urządzeń energetycznych dla osiągnięcia określonych celów, w szczególności: Wieloletnie doświadczenie do Państwa dyspozycji.

Pomiary kotłów pyłowych, rusztowych i innych
Pomiary kotłów pyłowych, rusztowych i innych
Pomiary młynów i rozpływu pyłu
Pomiary młynów i rozpływu pyłu
Pomiary wentylatorów
Pomiary wentylatorów
Pomiary urządzeń przykotłowych
Pomiary urządzeń przykotłowych
  1. Badania, pomiary eksploatacyjne i wdrożeniowe, ekspertyzy wszystkich typów kotłów przemysłowych, ciepłowniczych i energetycznych w zakresie:


  2. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń instalacji paleniskowych (młyny, podajniki, rozdzielacze, separatory, odpylacze, sieci rurociągów itp.) ze szczególnym uwzględnieniem młynów węglowych:


  3. Pomiary związane z doborem lub lokalizacją specjalistycznej aparatury pomiarowej, np.:


  4. Inne pomiary według indywidualnych ustaleń.


  5. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych z kotłów i innych emitorów.